PITTIG.NL

Wat is Pittig.nl?

 

Pittig is het online platform voor gepensioneerde kandidaten en vacatures

Pittige kandidaat: Grijs is het nieuwe groen

Wij matchen gepensioneerde kandidaten op bijbanen van opdrachtgevers. Met een groot netwerk, onze jarenlange kennis en ervaring verloopt deze match snel en makkelijk!

 

Elke gepensioneerden kandidaat die op zoek is naar een leuke bijbaan, kan zich vrijblijvend en kosteloos inschrijven en reageren op vacatures.

 

Elke opdrachtgever die op zoek is naar een gepensioneerde kandidaat kan zich kosteloos aanmelden en direct een kandidaat naar keuze inzetten.

Pittig.nl is een onderdeel van Doorwerkgever

Gepensioneerden die ingezet worden via  Pittig en ChauffeurXpert werken door op basis van de Doorwerkregeling van Doorwerkgever

Wie is Doorwerkgever

Doorwerkgever is opgericht in 2008. Het bedrijf herkende in de markt een groeiende behoefte aan doorwerken na pensioen, zowel bij werknemers als werkgevers. Omdat er niets geregeld was voor werken na pensioen, introduceerde Doorwerkgever de zogenaamde doorwerkCAO. Het wetsvoorstel Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd volgt de lijn van deze doorwerkCAO. Hiermee is het doel van de doorwerkCAO bereikt. Doorwerken na pensioen bij de huidige werkgever is geregeld. Om de zaken ook goed te regelen voor de groeiende groep bijverdieners die flexibel aan het werk willen blijven na hun pensioen, introduceert Doorwerkgever de Doorwerkregeling. Gepensioneerden die ingezet worden via het platform Pittig enChauffeurXpert werken door op basis van deze Doorwerkregeling.

 

De Doorwerkregeling houdt in dat Doorwerkgever met gepensioneerden ‘pseudo-werknemerschap’ heeft afgesproken. Zij zijn niet in loondienst bij Doorwerkgever, maar hebben Doorwerkgever vrijwillig verzocht de afdrachten loonbelasting en Zorgverzekeringswet te verzorgen.

In de huidige situatie wordt aan gepensioneerde werknemers geen wettelijke ontslagbescherming geboden. De Wet werk en zekerheid biedt geen ontslagroute naar het UWV en ook de transitievergoeding is in geval van ontslag niet van toepassing. Met de Doorwerkregeling faciliteert Doorwerkgever een vergoeding waarbij een minimum betaling van € 11,-  per gewerkt uur het uitgangspunt is. Als de gepensioneerde werknemer arbeidsongeschikt raakt betaalt Doorwerkgever gedurende de eerste 6 weken van de arbeidsongeschiktheid.

 

Wie is Flexprovider

Doorwerkgever maakt onderdeel uit van Flexprovider. Flexprovider is een gespecialiseerde HR-dienstverlener in de marktsegmenten flexwerken, arbeidsmobiliteit en doorwerken met een moderne visie op de arbeidsmarkt. De visie van Flexprovider op werk is dat er met het oog op de deeleconomie wel veel werk is maar niet altijd banen zijn. Dit werk wordt inzichtelijk voor bedrijven en kandidaten op onze platforms. Door deze platforms met elkaar te verbinden wordt het in de toekomst steeds makkelijker om de oversteek van werk naar werk te maken.